Celková rekonstrukce koupelny

 

Přiližný časový harmonogram prácí při rekonstrukci koupelny

Fáze č.1 (1 - 3dny)

se provádí v rozsahu jednoho až tří pracovních dnů dle rozsahu prací (bourací práce, odvoz odpadů a sutí, závoz mateirálů)
První a a druhý někdy i třetí den dle velikosti a rozsahu bourání se začíná bouracími pracemi,  bouráme staré jádro a odstraňujeme současné vybavení. Tato fáze je hlučná, prašná a pro sousedy i zákazníka je částí nejnepříjemnější. Po bourání je nutné odvézt suť a odpady a do vybouraného prostoru navézt materiál nutný pro stavbu nového bytového jádra.

Fáze č.2 ( 2 - 5dní)

Zdění nových příček provádění elektro a vodoinstalací

Po vybourání starého bytového jádra, je nutné vyzdít nové dispozice dle projektové dokumentace popřípadě dle domluvených rozměrů. Tyto práce se provádí buď klasicky pomocí zdících materiálů (tzv. mokrá cesta) či SDK konstrukcemi (suchá cesta) Do těchto vyzdívek se rovnou připraví instalační prostupy a šlice, kterými je vedena voda a elektrická energie.

Fáze č. 3  (1 - 2dny)

Zednické zapravení instalací zaklopení SDK konstrukcí

V další fázi se již namontované instalace zakryjí SDK deskami, maltou a lepidlem s perlinkou. Zdi které nejsou nově vyzděné se zkontrolují a případně vyrovnají. 

Fáze č.4 (1den)

Hydroizolace přípravné práce pod obklady
V koupelně neustále dochází k cirkulaci vody, z toho dlvodu je nezbytné proést dokonalé izolace proti vodě.

Fáze č.5   (2 - 5dní)
Položení obkladů a dlažeb, spárování.

Fáze č.6 ( 2 - 3dny)
Poslední fází je kompletace elektroinstalací, výmalba nových omítek, kompletace vodoisntalací a samozřejmě po sobě i uklidíme.

Nová koupelna je připravena k použití, po cca 14 dnech omezené možnosti používání a neustálé přítomnosti řemeslníků je tato fáze pro zákazníky nejpříjemnější.

Naše společnost Idealrak.cz provádí širokou škálu stavebních prací. Specializujeme se na rekonstrukce koupelen, rekonstrukce bytů, domů. Za námi je velké množství kvalitně odvedené práce, při které dbáme na správnou volbu materiálů, věcné připomnky zákazníků a snahu vyjít vstříc ke všem jejich přání. Rekonstrukce bytového jádra, koupelny kuchyně či celého interiéru domu vyžaduje mnoho větších či menších stavebních úprav. 

Při rekonstrukci je nutné provést a zorganizovat mnoho řemesel :

  • Bourací práce
  • Elektrikářské práce
  • Instalaterské práce
  • Zednické práce
  • Obkladačské práce
  • Topenenářské práce
  • Sádrokartonářské práce