Celková rekonstrukce koupelny

Přiližný časový harmonogram prací při rekonstrukci koupelny

Fáze č.1 (1 - 3dny)

se provádí v rozsahu jednoho až tří pracovních dnů dle rozsahu prací (bourací práce, odvoz odpadů a sutí, závoz mateirálů)
První a a druhý někdy i třetí den dle velikosti a rozsahu bourání se začíná bouracími pracemi,  bouráme staré jádro a odstraňujeme současné vybavení koupelny. Tato fáze je hlučná, prašná a pro sousedy i zákazníka je částí nejnepříjemnější. Po bourání koupelny je nutné odvézt suť a odpady a do vybouraného prostoru navézt materiál nutný pro stavbu a provádění zednických prací při stavbě nového bytového jádra.

Fáze č.2 ( 2 - 5dní)

Zdění nových příček provádění elektro a vodoinstalací

Po vybourání starého bytového jádra, je nutné vyzdít nové dispozice koupelny, dle projektové dokumentace popřípadě dle domluvených rozměrů. Tyto zednické práce se provádí buď klasicky pomocí zdících materiálů (tzv. mokrá cesta) či SDK konstrukcemi (suchá cesta) Do těchto vyzdívek se rovnou připraví instalační prostupy a šlice, kterými je vedena voda a elektrická energie, které budou následně zednicky zapraveny.

Fáze č. 3  (1 - 2dny)

Zednické zapravení instalací zaklopení SDK konstrukcí

V další fázi se již namontované instalace zakryjí SDK deskami, maltou a lepidlem s perlinkou. Zdi které nejsou nově vyzděné bývají velmi křivé. Proto se zkontrolují a případně zednicky vyrovnají. 

Fáze č.4 (1den)

Hydroizolace přípravné práce pod obklady
V koupelně neustále dochází k cirkulaci vody, z toho důvodu je nezbytné proést v nové koupelně dokonalé izolace proti vodě. 

Fáze č.5   (2 - 5dní)
Položení obkladů a dlažeb, spárování.

Fáze č.6 ( 2 - 3dny)
Poslední fází je kompletace elektroinstalací, výmalba nových omítek, kompletace vodoisntalací a samozřejmě po sobě i uklidíme.

Nová koupelna je připravena k použití, po cca 14 dnech omezené možnosti používání a neustálé přítomnosti řemeslníků je tato fáze pro zákazníky nejpříjemnější.

Naše společnost Idealrak.cz provádí širokou škálu stavebních prací. Specializujeme se na rekonstrukce koupelen, rekonstrukce bytů, domů. Za námi je velké množství kvalitně odvedené práce, při které dbáme na správnou volbu materiálů, věcné připomnky zákazníků a snahu vyjít vstříc ke všem jejich přání. Rekonstrukce bytového jádra, koupelny kuchyně či celého interiéru domu vyžaduje mnoho větších či menších stavebních úprav. 

Při rekonstrukci je nutné provést a zorganizovat mnoho řemesel :Bourací práce, Elektrikářské práce, Instalaterské práce, Zednické práce, Obkladačské práce, Topenenářské práce, Sádrokartony

Zaměření pozemku, vytyčení jeho polohy. Zeměměřičské práce. Geodet - Zeměměřič připraví zaměření nemovitosti, pro váš projekt.

Podle § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se geometrické plány vyhotovují pro:změnu hranice katastrálního územírozdělení pozemkzměnu hranice pozemkuvyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního dílaurčení hranic pozemků při pozemkových úpraváchdoplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný dosud zjednodušeným způsobeopravu geometrického a polohového určení nemovitostíupřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízeníprůběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemkůprůběh hranice určené soudemvymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Zajišťujeme :Geometrické plány, Vytyčování vlastnické hranice, Zpřesnění hranice, Záborové elaboráty, Prohlášení vlastníka

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Rekonstrukce koupelny

+420 602 242 356

Rekonstrukce koupelny

+420 602 242 356

Rekonstrukce koupelny

+420 602 242 356

Rekonstrukce koupelny

+420 602 242 356

--- infopanel ----

+420 602 242 356

kontaktujte nás

--- paticka ----

Kontakty

Rekonstrukce  koupelen, bytů, interiérů - Idealrak.cz

Tel: 602 242 356

E-mail: mkstavebniprace@seznam.cz

idealrak.cz
horolezci.biz

Naše služby

  • Rekonstrukce koupelny
  • Rekonstrukce bytového jádra
  • Rekonstrukce domu a bytu
  • Kuchyně na míru
  • Montáže sádrokartonů

Ukázky realizací

Zde budou například fotografie

Není důležité, jestli potřebujete zrekonstruovat koupelnu, kuchyni, bytové jádro nebo rovnou celý byt nebo dům. Jsme specialisté na rekonstrukce a jistě dokážeme vyhovět i vám. Jsme na trhu déle než 15 let a dokončili jsme stovky prací.